Wyniki konkursu na 7 rezerwacji częstotliwości multipleksów lokalnych radia cyfrowego DAB+

Prezes UKE ogłasza wyniki konkursu na 7 rezerwacji częstotliwości multipleksów lokalnych radia cyfrowego DAB+. Treść wyników konkursu dostępna jest w załączniku na dole strony.

W wyniku dokonanej przez Komisję oceny ofert, ustalono siedem odrębnych list podmiotów wyłonionych:

Lista wyników dla Rezerwacji MUXRL - Poznań (5C)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

DABCOM sp. z o.o.

705,000

 

Lista wyników dla Rezerwacji MUXRL - Toruń (6C)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

PSN Infrastruktura sp. z o.o.

600,000

 

Lista wyników dla Rezerwacji MUXRL - Rzeszów (9B)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

PSN Infrastruktura sp. z o.o.

480,000

 

Lista wyników dla Rezerwacji MUXRL - Tarnów (9C)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

DABCOM sp. z o.o.

630,000

 

Lista wyników dla Rezerwacji MUXRL - Warszawa (10B)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

DABCOM sp. z o.o.

705,000

 

Lista wyników dla Rezerwacji MUXRL - Katowice (12C)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

DABCOM sp. z o.o.

730,000

 

Lista wyników dla Rezerwacji MUXRL - Częstochowa (12D)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

DABCOM sp. z o.o.

711,818

 

Zgodnie z art. 118c ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne (dalej „PT”) po ogłoszeniu wyników konkursu Prezes UKE niezwłocznie wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Stosownie do zapisów art. 118c ust. 3 PT oraz pkt. 1.2.4. Dokumentacji konkursowej rezerwacje częstotliwości zostaną dokonane po przeprowadzeniu jednego postępowania rezerwacyjnego wszczętego po zakończeniu konkursu. Po przeprowadzeniu postępowania rezerwacyjnego wydane zostaną odrębne decyzje w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Stronami postępowania będą podmioty wyłonione w drodze konkursu.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Błaszczyk
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 19.07.2021 17:10
Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2021 08:59