Wyniki prac Komisji ds. usunięcia naruszeń w przetargu 1800 MHz

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza wyniki przeprowadzenia czynności niezbędnych do usunięcia naruszeń stanowiących przyczynę unieważnienia przetargu (dalej „Przetarg”), ogłoszonego w dniu 21 maja 2007 r., na dwie rezerwacje częstotliwości, z których każda obejmuje 49 dupleksowych kanałów radiowych z odstępem dupleksowym 95 MHz, z zakresu 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz na obszarze całego kraju, do wykorzystywania w publicznej sieci telekomunikacyjnej, na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.

Komisja powołana Zarządzeniem nr 13 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 22 czerwca 2018 r. do przeprowadzenia czynności niezbędnych do usunięcia naruszeń stanowiących przyczynę unieważnienia Przetargu pracowała w okresie od 3 lipca 2018 r. do 4 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie.

Wskutek przeprowadzenia czynności niezbędnych do usunięcia naruszeń stanowiących przyczynę unieważnienia Przetargu nie doszło do zmiany jego wyników, co oznacza, iż podmioty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i stały się podmiotami wyłonionymi po Przetargu, tj.:

1)    CenterNET S.A. (obecnie Aero2 sp. z o.o.)

2)    TOLPIS sp. z o.o. (obecnie Aero2 sp. z o.o.), który został podmiotem wyłonionym w miejsce CenterNET S.A., na skutek jego rezygnacji z uzyskania rezerwacji częstotliwości,

w dalszym ciągu pozostają podmiotami wyłonionymi uprawnionymi do uzyskania rezerwacji częstotliwości rozdysponowanych w unieważnionym Przetargu.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 05.09.2018 11:10