Raporty 2020

  • Raport NSKPI za Q3 2020

    02 listopada 2020

    Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za trzeci kwartał 2020 r.