Raporty 2022

  • Raport NSKPI Q4 2021

    04 lutego 2022

    Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za czwarty kwartał 2021 r.