Raporty 2022

  • Raport NSKPI Q2 2022

    09 sierpnia 2022

    Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za drugi kwartał 2022 r.