Raport NSKPI

Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL)  za czwarty kwartał 2020 r.

W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal - do części detalicznej OPL. 

Ocena poziomu jakości świadczonych usług:
W czwartym kwartale 2020 r. czerwone światło „zapaliło się” w odniesieniu do wskaźnika LLU2 (Liczba odrzutów technicznych na 100 zamówień LLU), w październiku i do wskaźnika LLU4 (Liczba awarii na 100 usług LLU), we wszystkich trzech miesiącach. 

Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:
W okresie objętym badaniem przeprowadzone testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL.
Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.
Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Porównanie poziomu jakości usług pomiędzy operatorami alternatywnymi:
Żaden ze wskaźników zagregowanych nie wskazuje na działania dyskryminacyjne OPL względem któregokolwiek z uczestników rynku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Iwona Mazur-Żmuda
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.03.2021 13:05