Raport NSKPI Q4 2021

Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za czwarty kwartał 2021 r.

W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal - do części detalicznej OPL.

Ocena poziomu jakości świadczonych usług:

W czwartym kwartale 2021 r. czerwone światło w ocenie poziomu świadczenia usług „zapaliło się” dla wskaźnika LLU4 (Liczba awarii na 100 usług LLU), we wszystkich trzech miesiącach.

Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:

W okresie objętym badaniem przeprowadzone testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL.

Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne niemal dla wszystkich wskaźników dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu. Wyjaśnienia OPL
w zakresie wskaźnika UI8 (Liczba awarii na 100 internetowych usług szerokopasmowych) Prezes UKE przyjmuje jako uzasadnione i nie mające negatywnego wpływu na potwierdzenie dyskryminacji.

Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Porównanie poziomu jakości usług pomiędzy operatorami alternatywnymi:

Żaden ze wskaźników zagregowanych, dla analizowanego czwartego kwartału 2021 r., nie wskazuje aby OPL, systematycznie gorzej lub lepiej, obsługiwała któregoś z operatorów alternatywnych.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Iwona Mazur-Żmuda
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 04.02.2022 13:10