Praca w UKE ma realny wpływ na funkcjonowanie Państwa z korzyścią dla gospodarki i każdego obywatela. Codziennie uczestniczymy w projektowaniu cyfrowej rzeczywistości Polaków. Dołączcie do naszego zespołu!

W UKE inwestujemy w kształcenie kadry na wszystkich poziomach organizacji. Stosujemy pracę projektową, powiązaną z elastycznym systemem godzin pracy oraz premiowaniem konkretnych efektów. Praca w UKE to także możliwość realizowania zadań w międzynarodowym środowisku i bliskiej współpracy z sektorem przedsiębiorstw.

Zobaczcie nasze najnowsze oferty pracy.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

 • Starszy specjalista w delegaturze w Szczecinie

  04 grudnia 2021

  Starszy specjalista do spraw kontroli widma radiowego, zwalczania zakłóceń i nielegalnych emisji radiowych oraz kontroli z zakresu telekomunikacji w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Szczecinie

 • Starszy specjalista w Departamencie Regulacji

  03 grudnia 2021

  Starszy specjalista do spraw rozstrzygania sporów w Wydziale Współpracy Międzyoperatorskiej w Departamencie Regulacji  

 • Starszy Specjalista w Departamencie Częstotliwości

  02 grudnia 2021

  Starszy Specjalista do spraw służb radiokomunikacyjnych lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej w Wydziale Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej, Departament Częstotliwości

 • Główny specjalista w Departamencie Rynku Pocztowego

  19 listopada 2021

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za realizowanie zadań związanych z obowiązkami operatora wyznaczonego w szczególności w zakresie: kosztu netto obowiązku świadczenia pocztowych usług powszechnych, opłat za pocztowe usługi powszechne i regulaminów świadczenia tych usług, instrukcji rachunkowości regulacyjnej