Wnioski o zmianę rezerwacji 2021

 • Wniosek o zmianę rezerwacji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 21/96

  21 lipca 2021

  Dnia 15 czerwca 2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 21/96 z dnia 18 marca 1996 r.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-226/11 (6)

  21 lipca 2021

  Dnia 4 czerwca 2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC-WRF-5153-226/11 (6) z dnia 5 grudnia 2011 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Szczecin Kołowo 88,90 MHz.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.46.2018.3

  07 lipca 2021

  Dnia 09.06.2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Multimedia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.46.2018.3 z dnia 21.06.2018 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Kraków (f=96,70 MHz), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji

 • Wniosek o zmianę rezerwacji Przewodniczącego KRRiT nr 21/96

  02 lipca 2021

  Dnia 15 czerwca 2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji Przewodniczącego KRRiT nr 21/96 z dnia 18 marca 1996 r.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-175/08 (9)

  02 lipca 2021

  Dnia 31 maja 2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC-WRF-5153-175/08 (9) z dnia 21 listopada 2008 r.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.134.2017.14

  02 lipca 2021

  Dnia 31 maja 2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.134.2017.14 z dnia 2 lipca 2018 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Puławy 98,5 MHz.