Wnioski o zmianę rezerwacji 2022

 • Zmiana rezerwacji na MUX1

  24 czerwca 2022

  Dnia 17.6.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Michała Winnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Michał Winnicki Entertainment”, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Szczecinie, w sprawie zmiany decyzji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.12.2021.27 z 23.4.2021 r., dokonującej rezerwacji częstotliwości

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.84.2019.3

  19 maja 2022

  Dnia 13.4.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radia Rekord FM S.A. z siedzibą w Radomiu, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.84.2019.3 z 26.11.2019 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Ciechanów (f=88,70 MHz), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.26.2018.13

  17 maja 2022

  31 marca 2022  r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.26.2018.13  z dnia 6 czerwca 2018 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczych  Dziwiszów (f=100,4 MHz)  oraz Radom (f=94,2 MHz).

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.8.2021.4

  02 maja 2022

  Dnia 20.4.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki "Jard" Dziemian i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Białymstoku, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.8.2021.4 z 22.4.2021 r., poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Białystok (f=89,2 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 89,2 MHz 

 • Zmiana rezerwacji DABCOM nr DC.WAP.514.11.2021.21 

  28 kwietnia 2022

  21 lutego 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek (zmodyfikowany pismem z 14 marca 2022 r. oraz pismem z 24 marca 2022 r.)  DABCOM sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, o zmianę rezerwacji częstotliwości dokonanej na rzecz DABCOM.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-164/12 (22)

  15 kwietnia 2022

  Dnia 24.3.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Multimedia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-164/12 (22) z 12.4.2013 r. (zmienionej następnie decyzją nr DZC.WRT.5153.111.2015.3 z 18.9.2015 r.), poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Włoszczowa (f=101,1 MHz)