Wnioski o zmianę rezerwacji 2022

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.87.2018.5

  21 lipca 2022

  Dnia 14.6.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki ESKA ROCK S.A. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.87.2018.5 z 26.9.2018 r. (zmienionej następnie decyzjami: nr DC.WRT.514.68.2019.8 z 19.9.2019 r., nr DC.WRT.514.76.2019.4 z 17.10.2019 r.), poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nad. Olsztyn (f=94,7 MHz)

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.126.2021

  20 lipca 2022

  20 czerwca 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Archidiecezji Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.126.2021.4 z dnia 7 stycznia 2022 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczych Poznań 89,80 MHz i Leszno 90,20 MHz.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.17.2019.6

  29 czerwca 2022

  Dnia 30 maja 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie „Radio Koszalin’ S.A. z siedzibą w Koszalinie o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.17.2019.6 z dnia 20 lutego 2019 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Kołobrzeg 91,0 MHz.

 • Wniosek o zmianę decyzji Przewodniczącego KRRiT nr 119/2005 r.

  29 czerwca 2022

  Dnia 23 maja 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę decyzji Przewodniczącego KRRiT nr 119/2005 r. z dnia 20 grudnia 2005 r.

 • Wniosek o zmianę decyzji Przewodniczącego KRRiT nr 8/2004

  29 czerwca 2022

  Dnia 23 maja 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę decyzji Przewodniczącego KRRiT nr 8/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.148.2017.8

  29 czerwca 2022

  Dnia 23 maja 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC.WRT.514.148.2017.8 z dnia 21 marca 2018 r., zmienionej decyzją DC.WRT.514.30.2020.17 z dnia 14 marca 2022 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Grajewo 89,7 MHz.