Wnioski o zmianę rezerwacji 2022

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.45.2018.4

  19 stycznia 2022

  Dnia 16.12.2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.45.2018.4 z 19.6.2018 r. (zmienionej następnie decyzją nr DC.WRT.514.72.2019.5 z 10.10.2019 r.), poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Gdynia Oksywie (f=101,1 MHz)

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.17.2020.5

  14 stycznia 2022

  10.12.2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.17.2020.5 z 25.3.2020 r. (zmienionej następnie decyzją nr DC.WRT.514.86.2021.3 z 6.10.2021 r.), poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Warszawa (f=101,5 MHz)

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.76.2017.3

  13 stycznia 2022

  Dnia 9.12.2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki PI Kwadrat Piekarski & Pietrzak sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.76.2017.3 z 5.7.2017 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Gołańcz (f=105,8 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 105,8 MHz

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-199/13 (68)

  03 stycznia 2022

  Dnia 24.11.2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Inforadio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-199/13 (68) z 9.12.2013 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Szczecin (f=99,30 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 99,30 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT