Wnioski o zmianę rezerwacji 2022

  • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.28.2018.5

    29 grudnia 2022

    Dnia 28.10.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Medialne Centrum Kujaw Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.28.2018.5 z 28.5.2018 r., poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Włocławek (f=99,4 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 99,4 MHz

  • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.26.2018.13

    06 grudnia 2022

    17 listopada 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.26.2018.13 poprzez zmianę lokalizacji, parametrów technicznych i charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej 98,0 MHz Kraśnik.