Wnioski o zmianę rezerwacji 2022

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-106/13 (7)

  31 marca 2022

  Dnia 24.2.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Pani Ewy Marii Błachowiak zamieszkałej w Gnieźnie, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Błachowiak Ewa Wydawnictwo „AGA”, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-106/13 (7) z 26.11.2013 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Gniezno (f=104,30 MHz)

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.105.2021.4

  22 marca 2022

  Dnia 2.3.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Grupy Radiowej Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.105.2021.4 z 3.11.2021 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Wysoka Góra Św. Anny (f=106,60 MHz), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.55.2021.2

  18 marca 2022

  Dnia 2 marca 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Grupy Radiowej Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.55.2021.2 z 13 lipca 2021 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Osielsko k/ Bydgoszczy (f=103,50 MHz), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WAP-5176-3/09 (60)

  08 marca 2022

  2 lutego 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek INFO-TV-FM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC-WAP-5176-3/09 (60) z 26 czerwca 2009 r., poprzez zmianę Załącznika nr 2 do Rezerwacji, zawierającego wykaz programów radiofonicznych lub telewizyjnych oferowanych w sygnale multipleksu, wskazanych przez INFO-TV-FM

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.10.2021.3

  02 marca 2022

  Dnia 23.2.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.10.2021.3 z 22.3.2021 r., poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Konin (f=99,6 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 99,6 MHz