Wnioski o zmianę rezerwacji 2022

 • Zmiana rezerwacji DABCOM nr DC.WAP.514.11.2021.21 

  28 kwietnia 2022

  21 lutego 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek (zmodyfikowany pismem z 14 marca 2022 r. oraz pismem z 24 marca 2022 r.)  DABCOM sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, o zmianę rezerwacji częstotliwości dokonanej na rzecz DABCOM.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-164/12 (22)

  15 kwietnia 2022

  Dnia 24.3.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Multimedia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-164/12 (22) z 12.4.2013 r. (zmienionej następnie decyzją nr DZC.WRT.5153.111.2015.3 z 18.9.2015 r.), poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Włoszczowa (f=101,1 MHz)

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-164/12 (20)

  15 kwietnia 2022

  Dnia 24.3.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Multimedia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-164/12 (20) z 12.4.2013 r. (zmienionej następnie decyzją nr DZC.WRT.5153.110.2015.3 z 18.9.2015 r.), poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Pińczów (f=99,8 MHz)