Wnioski o zmianę rezerwacji 2022

  • Zmiana rezerwacji na MUX1

    24 czerwca 2022

    Dnia 17.6.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Michała Winnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Michał Winnicki Entertainment”, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Szczecinie, w sprawie zmiany decyzji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.12.2021.27 z 23.4.2021 r., dokonującej rezerwacji częstotliwości