Wnioski o zmianę rezerwacji 2022

 • Wniosek o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.17.2019.6

  29 czerwca 2022

  Dnia 30 maja 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie „Radio Koszalin’ S.A. z siedzibą w Koszalinie o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.17.2019.6 z dnia 20 lutego 2019 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Kołobrzeg 91,0 MHz.

 • Wniosek o zmianę decyzji Przewodniczącego KRRiT nr 119/2005 r.

  29 czerwca 2022

  Dnia 23 maja 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę decyzji Przewodniczącego KRRiT nr 119/2005 r. z dnia 20 grudnia 2005 r.

 • Wniosek o zmianę decyzji Przewodniczącego KRRiT nr 8/2004

  29 czerwca 2022

  Dnia 23 maja 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę decyzji Przewodniczącego KRRiT nr 8/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.148.2017.8

  29 czerwca 2022

  Dnia 23 maja 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC.WRT.514.148.2017.8 z dnia 21 marca 2018 r., zmienionej decyzją DC.WRT.514.30.2020.17 z dnia 14 marca 2022 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Grajewo 89,7 MHz.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.8.2017.15

  29 czerwca 2022

  Dnia 23 maja 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC.WRT.514.8.2017.15 z dnia 26 października 2017 r., zmienionej decyzją nr DZC.WRT.514.53.2018.6 z dnia 12 lipca 2018 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Ostrowiec Świętokrzyski 103,5 MHz.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.150.2017.19

  29 czerwca 2022

  Dnia 23 maja 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC.WRT.514.150.2017.19 z dnia 8 stycznia 2019 r., zmienionej decyzją nr DC.WRT.514.21.2020.8 z dnia 8 października 2020 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Kraśnik 105,9 MHz.