Wnioski o zmianę rezerwacji 2022

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.53.2020.4

  27 lipca 2022

  Dnia 14.6.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Grupy Radiowej Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.53.2020.4 z 24.6.2020 r., poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Warszawa (f=99,5 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 99,5 MHz

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.64.2017.4

  27 lipca 2022

  Dnia 14.6.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Inforadio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.64.2017.4 z 13.6.2017 r. (zmienionej następnie decyzją nr DZC.WRT.514.14.2018.4 z 20.4.2018 r.), poprzez zmianę lokalizacji stacji nadawczej Tarnowskie Góry (f=104,3 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.87.2018.5

  21 lipca 2022

  Dnia 14.6.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki ESKA ROCK S.A. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.87.2018.5 z 26.9.2018 r. (zmienionej następnie decyzjami: nr DC.WRT.514.68.2019.8 z 19.9.2019 r., nr DC.WRT.514.76.2019.4 z 17.10.2019 r.), poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nad. Olsztyn (f=94,7 MHz)

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.126.2021

  20 lipca 2022

  20 czerwca 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Archidiecezji Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.126.2021.4 z dnia 7 stycznia 2022 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczych Poznań 89,80 MHz i Leszno 90,20 MHz.