Wnioski o zmianę rezerwacji 2022

  • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-87/13 (7)

    23 września 2022

    12.8.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego z siedzibą w Zielonej Górze, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-87/13 (7) z 28.11.2013 r. (zmienionej nast. decyzjami nr DZC.WRT.5153.24.2015.9 z 3.11.2015 r. i nr DC.WRT.514.59.2020.6 z 17.8.2020 r.), poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadaw. Zielona Góra (f=96,0 MHz)

  • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.229.2016.4

    06 września 2022

    Dnia 22 sierpnia 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC.WRT.514.229.2016.4 z dnia 25 stycznia 2017 r., zmienionej decyzją nr DZC.WRT.514.62.2017.5 z dnia 26 września 2017 r..