Wnioski o zmianę rezerwacji 2023

  • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.51.2018.3

    25 stycznia 2023

    Dnia 13.12.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.51.2018.3 z 21.6.2018 r., poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Gdańsk (f=96,4 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 96,4 MHz