Wnioski o zmianę rezerwacji 2023

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.87.2021.43

  28 lutego 2023

  6 lutego 2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmiany decyzji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.87.2021.43 z 21 września 2022 r., dokonującej na rzecz Spółki rezerwacji częstotliwości MUX6 w zakresie: liczby i uporządkowania programów oraz średniej przepływności przypadającej na program

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.88.2021.4

  27 lutego 2023

  Dnia 13.12.2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.88.2021.4 z 7.10.2021 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Toruń (f=88,8 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 88,8 MHz

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.38.2021.4

  16 lutego 2023

  Dnia 5.1.2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radia Park Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.38.2021.4 z 8.7.2021 r. (zmienionej następnie decyzją nr DC.WRT.514.91.2022.10 z 16.1.2023 r.), poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Opole (f=99,1 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotl. 99,1 MHz