Wnioski o zmianę rezerwacji 2023

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.3.2022.5

  27 marca 2023

  Dnia 11.1.2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.3.2022.5 z 14.2.2022 r., poprzez zmianę oznaczenia uprawnionego podmiotu, na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości 95,1 MHz, przeznaczonej do rozpowszechniania programu radiofonicznego ze stacji nad. Wrocław

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.126.2021.4

  23 marca 2023

  Dnia 23 marca 2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Archidiecezji Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.126.2021.4 z dnia 7 stycznia 2022 r.,  poprzez zmianę maksymalnej skutecznej mocy promieniowanej stacji nadawczej 106,2 MHz Śrem. 

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.17.2019.6

  23 marca 2023

  Dnia 28 lutego 2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie „Radio Koszalin” S.A. z siedzibą w Koszalinie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.17.2019.6 z dnia 20 lutego 2019 r.,  poprzez zmianę maksymalnej skutecznej mocy promieniowanej stacji nadawczej 91,00 MHz Kołobrzeg.

 • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.52.2022.5

  13 marca 2023

  Dnia 23.1.2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Muzo.fm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.52.2022.5 z 3.6.2022 r., poprzez zmianę lokalizacji stacji nadawczych: Gdańsk (f=93,9 MHz) i Kraków (f=104,9 MHz) i parametrów technicznych tych stacji oraz zmianę parametrów technicznych stacji nad. Poznań (f=93,9 MHz)