Wnioski o zmianę rezerwacji 2023

  • Zmiana rezerwacji w paśmie 900 MHz

    27 kwietnia 2023

    Dnia 27 kwietnia 2023 r. Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z zakresu 1) 890,1-892,9 MHz i 935,1-937,9 MHz, 897,3-903,5 MHz i 942,3-948,5 MHz dokonanej na rzecz Polkomtel sp. z o.o. oraz 2) 892,9-897,3 MHz i 937,9-942,3 MHz oraz 903,5-908,1 MHz i 948,5-953,1 MHz dokonanej na rzecz T-Mobile Polska S.A.

  • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-169/14 (4)

    18 kwietnia 2023

    Dnia 27.2.2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Usług Specjalistycznych "Kablomedia" Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-169/14 (4) z 10.9.2014 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Puławy (f=97,20 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 97,20 MHz