Wnioski o zmianę rezerwacji 2023

  • Wniosek o zmianę rezerwacji Przewodniczącego KRRiT Nr 77/2005

    17 lipca 2023

    Dnia 12 lipca 2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Zielonej Górze „Radio Zachód” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, o zmianę rezerwacji Przewodniczącego KRRiT Nr 77/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r., zmienionej decyzją Prezesa UKE nr DZC-WRT-5153-205/13 (14) z dnia 20 czerwca 2014 r.