Wnioski o zmianę rezerwacji 2023

  • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.111.2018.4

    23 sierpnia 2023

    Dnia 28.7.2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.111.2018.4 z 3.10.2018 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Zabrze (f=92,60 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 92,60 MHz