Wniosek o zmianę decyzji Przewodniczącego KRRiT nr 119/2005 r.

Dnia 23 maja 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę decyzji Przewodniczącego KRRiT nr 119/2005 r. z dnia 20 grudnia 2005 r., zmienionej decyzjami Prezesa UKE nr DZC-WRF-5153-172/07 (6) z dnia 23 listopada 2007 r., nr DZC-WRF-5153-162/10 (6) z dnia 28 października 2010 r. oraz nr DZC-WRT-5153-174/14 (14) z dnia 5 sierpnia 2015 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Siedlce 94,6 MHz.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji 119/2005 lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.06.2022 14:50