Wniosek o zmianę decyzji Przewodniczącego KRRiT nr 8/2004

Dnia 23 maja 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę decyzji Przewodniczącego KRRiT nr 8/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r., zmienionej decyzjami  Prezesa UKE nr DZC-WRF-5153-83/07 (5) z dnia 23 maja 2007 r., nr DCZ-WRF.5153-163/10 (6) z dnia 28 października 2010 r., nr DZC-WRT-5153-178/14 (11) z dnia 29 kwietnia 2015 r. oraz nr DZC.WRT.514.128.2016.7 z dnia 8 sierpnia 2016 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Siedlce 97,4 MHz.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji 8/2004 lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.06.2022 14:45