Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.126.2021

20 czerwca 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Archidiecezji Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.126.2021.4 z dnia 7 stycznia 2022 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczych Poznań 89,80 MHz i Leszno 90,20 MHz.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DC.WRT.514.126.2021.4 lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 20.07.2022 14:05