Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.17.2019.6

Dnia 28 lutego 2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie „Radio Koszalin” S.A. z siedzibą w Koszalinie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.17.2019.6 z dnia 20 lutego 2019 r.,  poprzez zmianę maksymalnej skutecznej mocy promieniowanej stacji nadawczej 91,00 MHz Kołobrzeg.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.17.2019.6, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresemhttps://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 23.03.2023 16:25