Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.3.2022.5

Dnia 11 stycznia 2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.3.2022.5 z 14 lutego 2022 r., poprzez zmianę oznaczenia uprawnionego podmiotu, na rzecz którego dokonano rezerwacji częstotliwości 95,1 MHz, przeznaczonej do rozpowszechniania programu radiofonicznego ze stacji nadawczej Wrocław, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.3.2022.5” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Osoba modyfikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 27.03.2023 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2023 14:36