Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.38.2021.4

Dnia 5 stycznia 2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radia Park Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koxlu, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.38.2021.4 z 8 lipca 2021 r. (zmienionej następnie decyzją nr DC.WRT.514.91.2022.10 z 16 stycznia 2023 r.), poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Opole (f=99,10 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 99,10 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.38.2021.4” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Osoba modyfikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 16.02.2023 11:40
Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2023 11:56