Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.44.2021.3

20 stycznia 2022  r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Diecezji Łowicka z siedzibą w Łowiczu o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.44.2021.3  z dnia 12 lipca 2021 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Regnów 94,7 MHz.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DC.WRT.514.44.2021.3 lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 01.02.2022 14:15