Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.52.2022.5

Dnia 23 stycznia 2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Muzo.fm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.52.2022.5 z 3 czerwca 2022 r., poprzez zmianę lokalizacji stacji nadawczych: Gdańsk (f=93,9 MHz) i Kraków (f=104,9 MHz) i parametrów technicznych tych stacji oraz zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Poznań (f=93,9 MHz), a także obszaru wykorzystywania częstotliwości 93,9 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.52.2022.5” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 13.03.2023 10:20