Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.56.2020.6

Dnia 23 kwietnia 2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Pana Adriana Pietraszka zamieszkałego w Strzegomiu, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Info Expert Adrian Pietraszek" o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.56.2020.6 z dnia 24 czerwca 2020 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Strzegom (f=101,7 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 101,7 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.56.2020.6” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 29.04.2021 12:35