Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.8.2020.5

16 grudnia 2021  r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą w Olsztynie  o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.8.2020.5 z dnia 29 stycznia 2020 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Olsztyn 88,1 MHz.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DC.WRT.514.8.2020.5 lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 02.02.2022 08:55