Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.87.2021.43

16 lutego 2023 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w sprawie zmiany decyzji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.87.2021.43 z 21 września 2022 r., dokonującej na rzecz Spółki rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-694 MHz na obszarze całego kraju, polegającej na zmianie rezerwacji częstotliwości w zakresie: liczby programów składających się na strumień multipleksu, uporządkowania programów oraz średniej przepływności strumienia danych przypadającego na jeden program telewizyjny.


Stosownie do art. 1141 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące zmiany rezerwacji na MUX6”, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie) - w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Konrad Bródka
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 28.02.2023 16:50