Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-164/12 (20)

Dnia 24 marca 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Multimedia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-164/12 (20) z 12 kwietnia 2013 r. (zmienionej następnie decyzją nr DZC.WRT.5153.110.2015.3 z 18 września 2015 r.), poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Pińczów (f=99,8 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 99,8 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-164/12 (20)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Osoba modyfikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 15.04.2022 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2022 12:26