Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-226/11

Dnia 26 maja  2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC-WRF-5153-226/11 (6) z dnia 5 grudnia 2011 r., poprzez zmianę lokalizacji, parametrów technicznych i charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej 88,9 MHz Szczecin. 

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DZC-WRF-5153-226/11 (6), lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 21.06.2021 15:30