Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.137.2018.4

Dnia 19.07.2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radia ESKA S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.137.2018.4 z dnia 10.01.2019 r., poprzez zmianę lokalizacji stacji nad. Lublin (f=103,60 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 103,60 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.
Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.137.2018.4” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Rafal Powichrowski
Data publikacji: 01.08.2019 13:20