Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.229.2016.4

3 sierpnia  2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Radio Muzyka Fakty Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC.WRT.514.229.2016.4 z dnia 25 stycznia 2017 r., zmienionej decyzją nr DZC.WRT.514.62.2017.5  z dnia 27 września 2017 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Polkowice 88,20 MHz.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DZC.WRT.514.229.2016.4 lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 23.08.2021 10:20
Data ostatniej modyfikacji: 23.08.2021 10:22