Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.229.2016.4

Dnia 22 sierpnia 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC.WRT.514.229.2016.4 z dnia 25 stycznia 2017 r., zmienionej decyzją nr DZC.WRT.514.62.2017.5 z dnia 26 września 2017 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Ełk Oracze 106,5 MHz.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DZC.WRT.514.229.2016.4 lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 06.09.2022 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2022 11:18