Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.28.2018.5

Dnia 28 października 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Medialne Centrum Kujaw Sp. z o.o. z siedzibą w Włocławku, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.28.2018.5 z 28 maja 2018 r., poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Włocławek (f=99,4 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 99,4 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.28.2018.5” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 29.12.2022 13:30