Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.64.2017.4

Dnia 14 czerwca 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Inforadio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.64.2017.4 z 13 czerwca 2017 r. (zmienionej następnie decyzją nr DZC.WRT.514.14.2018.4 z 20 kwietnia 2018 r.), poprzez zmianę lokalizacji stacji nadawczej Tarnowskie Góry (f=104,3 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.64.2017.4” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 27.07.2022 13:50