Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.87.2018.5

Dnia 14 czerwca 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki ESKA ROCK S.A. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.87.2018.5 z 26 września 2018 r. (zmienionej następnie decyzjami: nr DC.WRT.514.68.2019.8 z 19 września 2019 r. i nr DC.WRT.514.76.2019.4 z 17 października 2019 r.), poprzez zmianę lokalizacji i  parametrów technicznych stacji nadawczej Olsztyn (f=94,7 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 94,7 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.87.2018.5” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Osoba modyfikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 21.07.2022 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2022 10:53