Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-106/13 (7)

Dnia 24 lutego 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Pani Ewy Marii Błachowiak zamieszkałej w Gnieźnie, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Błachowiak Ewa Wydawnictwo „AGA”, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-106/13 (7) z 26 listopada 2013 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Gniezno  (f=104,30 MHz), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-106/13 (7)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Osoba modyfikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 31.03.2022 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2022 13:47