Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-158/13 (3)

Dnia 9 grudnia 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Muzyczne Radio sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-158/13 (3) z dnia 21 listopada 2013 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Wałbrzych Góra Chełmiec (f=106,7 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 106,7 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-158/13 (3)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Osoba modyfikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 30.12.2020 12:15
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2021 09:57