Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WSR-5106-24/13(5)

3 kwietnia 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek ZapNet Karol Zapart Sp. J. z siedzibą  w Sośnie o zmianę rezerwacji nr DZC-WSR-5106-24/13(5) z dnia 24 kwietnia 2013 r. (zmienionej decyzją: nr DZC-WSR-5106-24/13(9) z dnia 3 czerwca 2014 r.), w zakresie wykorzystywanych zasobów częstotliwościowych zmniejszając szerokość kanału radiowego z 7 MHz na szerokość kanału 3,5 MHz.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WSR-5106-24/13(5)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Andżelika Matulka
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 16.04.2020 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2020 13:56