Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WAP-5176-3/09 (60)

2 lutego 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek INFO-TV-FM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC-WAP-5176-3/09 (60) z 26 czerwca 2009 r., zmienionej decyzjami Prezesa UKE nr DZC-WAP-5176-7/09 (7) z 29 września 2009 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (131) z 10 grudnia 2010 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (209) z 18 maja 2012 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (222) z 31 maja 2012 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (237) z 20 września 2012 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (257) z 11 lipca 2014 r., nr DZC.WAP.5157.2.2015.10 z 27 listopada 2015 r., nr DZC.WAP.514.4.2018.17 z 5 kwietnia 2018 r., nr DZC.WAP.514.62.2018.37 z 26 kwietnia 2019  r., nr DC.WAP.514.58.2019.11  z 30 grudnia 2019 r. oraz nr DC.WAP.514.1.2020.36  z 20 maja 2020 r. (dalej łącznie „Rezerwacja”), poprzez zmianę Załącznika nr 2 do Rezerwacji, zawierającego wykaz programów radiofonicznych lub telewizyjnych oferowanych w sygnale multipleksu, wskazanych przez INFO-TV-FM poprzez:

Uaktualnienie nazwy programu:

Nadawca

Program

Superstacja sp. z o.o.

Wydarzenia 24

 

 

Rozszerzenie listy kanałów o programy:

Nadawca

Program

ELEVEN SPORS NETWORK N.V.

Eleven Sports 1

ELEVEN SPORS NETWORK N.V.

Eleven Sports 2

ELEVEN SPORS NETWORK N.V.

Eleven Sports 3

ELEVEN SPORS NETWORK N.V.

Eleven Sports 4

TVN S.A.

HGTV

TVN S.A.

TVN Fabuła

EUROSPORT SAS

Eurosport 1

EUROSPORT SAS

Eurosport 2

K2 Win sp. z o.o.

Radio Wielkopolska

Klasztor OO. Paulinów

Radio Jasna Góra

Kaszëbë FM

Kaszëbë FM

MFM sp. z o.o.

Radio Kolor 103 FM

Fundacja Emanio Arcus

Radio Bezpieczna Podróż

Radio Top sp. z o.o.

Radio Fama Wołomin

Radio Top sp. z o.o.

Radio Fama Tomaszów

Radio Top sp. z o.o.

Radio Fama Słupsk

Radio Top sp. z o.o.

Radio Fama Żyrardów

Twoja Telewizja Morska sp. z o.o.

NORDA FM

Radio Rekord FM S.A.

Radio Rekord

Grupa Medialna Johanneum

Radio Rodzina

Gościniec Wrzesiński sp. z o.o.

Radio Września

 

 

Wykreślenie z listy programu:

 

Nadawca

Program

ATM Grupa S.A.

ATM Rozrywka

 

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące zmiany rezerwacji INFO-TV-FM”, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paweł Staroń
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 08.03.2022 13:55
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2022 14:00