Wniosek o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.17.2019.6

Dnia 30 maja 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie „Radio Koszalin’ S.A. z siedzibą w Koszalinie o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.17.2019.6  z dnia 20 lutego 2019 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Kołobrzeg 91,0 MHz.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DC.WRT.514.17.2019.6  lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.06.2022 14:50