Zmiana rezerwacji DABCOM nr DC.WAP.514.11.2021.21 

21 lutego 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek (zmodyfikowany pismem z 14 marca 2022 r. oraz pismem z 24 marca 2022 r.)  DABCOM sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, o zmianę rezerwacji częstotliwości dokonanej na rzecz DABCOM decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr DC.WAP.514.11.2021.21 z 17 września 2021 r. na obszarze MUXRL-Tarnów (9C) poprzez umożliwienie umieszczenia w multipleksie lokalnym następujących programów nadawanych przez Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A. w oparciu o Kartę Powinności:
1. Radio Kraków Kultura
2. Radio Kraków

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące zmiany rezerwacji DABCOM”, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paweł Staroń
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 28.04.2022 12:50