Zmiana rezerwacji na MUX1

Dnia 17 czerwca 2022 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Michała Winnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Michał Winnicki Entertainment”, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Szczecinie, w sprawie zmiany decyzji Prezesa UKE nr DC.WRT.514.12.2021.27 z 23 kwietnia 2021 r., dokonującej rezerwacji częstotliwości na zasadzie współużytkowania z zakresu 470-790 MHz do 26 czerwca 2022 r. (470-694 MHz – od 27 czerwca 2022 r.) na obszarze całego kraju,  polegającej na ,,wyrażeniu zgody Prezesa UKE na nadawanie programu telewizyjnego w kodeku H264 i w wysokiej rozdzielczości 1920x1080i w okresie od 27 czerwca 2022 roku do  końca 2023 roku na terenie całego kraju. (…) w nowym formacie DVB-T2”.

Stosownie do art. 1141 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące zmiany rezerwacji na MUX1”, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 24.06.2022 13:30